Klantenservicepagina

Voorwaarden evenementen IPMA Nederland
In aanvulling op de algemene voorwaarden van IPMA zijn op de inschrijvingen via de websites voor de Projectmanagement Parade en het jaarlijkse IPMA congres de volgende leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing:

Prijzen
1. De vermelde prijzen zijn Euro’s, exclusief 21% BTW

Bestelling
2. Aanmeldingen worden verwerkt in volgorde van binnenkomst
3. Binnen 24 uur wordt een bevestiging van de inschrijving in combinatie met een factuur per e- mail gestuurd

Betaling
4. De betaling kan geschieden door overmaking per bank/giro
5. Indien betaling plaats vindt per bank/giro dient het verschuldigde bedrag uiterlijk twee weken vóór de aanvang van het evenement te zijn overgemaakt op bankrekening nummer 30.03.748 (ING) t.n.v. IPMA-NL te Voorthuizen.
6. De binnengekomen betalingen worden tot en met de dag vóór het evenement gecheckt. Is de betaling dan nog niet ontvangen, dient de deelnemer het verschuldigde bedrag op de dag van het evenement zelf met pinbetaling te voldoen.

Annulering
7. Aanmeldingen kunnen tot twee weken vóór de aanvang van het evenement zonder opgaaf van redenen geannuleerd worden. U dient IPMA-NL hierover te informeren per e-mail.
8. Indien de betaling voor de inschrijving reeds is gedaan, dan ontvangt u binnen 14 dagen het betaalde bedrag retour en wordt uw inschrijving ongedaan gemaakt.

Inschrijven en betalen op de dag van het evenement
9. Inschrijven tijdens de dag van het evenement is alleen mogelijk indien het maximum aantal plaatsen nog niet is bereikt. Informatie hierover is te vinden op de website van IPMA-NL: www.ipma.nl, hetzij op de website van het evenement.
10. Op de dag van het evenement kan ter plekke worden ingeschreven voor deelname. De inschrijver ontvangt de dag zelf een factuur. De inschrijver dient als garantstelling voor betaling een eenmalige incasso te ondertekenen, welke alleen wordt gebruikt indien betaling na 90 dagen nog niet is ontvangen. Klachten/suggesties

11. Klachten en/of suggesties kunnen per e-mail worden gezonden naar info@ipma.nl. Binnen 5 werkdagen ontvangt u van ons een reactie op uw suggestie/klacht. Vanzelfsprekend zullen wij ons uiterste best doen uw klacht weg te nemen.

IPMA-NL
Website: www.ipma.nl
Email: info@ipma.nl
KvK: 40410128 KvK Haaglanden
BTW: NL 804397685B01
Banknr: ING 30.03.748
IBAN: 74 ING B 0003003748 / BIC: ING BNL2A